Видовете валутни курсове във Форекс търговията: спот-курсове, кръстосани, спот-курс
Пряка котировка – това е количеството национална валута за една единица чужда валута. В доста страни курсовете на чуждестранните валути се изразяват в национална валута. Това е така наречената система за преки котировки.