Във Форекс добрият изход от сделка е много по-важен и труден за постигане от добрия вход. Докато изчаквате сполучливо ниво за откриване на позиция, не сте изложени на пазарен риск