Рисковете които крие търговията на международния валутен пазар
Длъжни сме да ви уведомим, че търговията на FOREX пазара носи високо ниво на риск. Ето някои от рисковете:
Пазарът може да тръгне срещу вас. Промяната в цената между момента на отваряне на позицията и затварянето й може да ви доведе до загуби.